Förskolan Trollhattens pedagogiska idé

Trollhattens Förskola är ett föräldrakooperativ som ligger på Viksäng. Vår förskola består av två avdelningar med ca 30 barn tillsammans. Omgivningarna runt förskolan är bilfria, vi har en äng och en skogsdunge alldeles i anslutning till gården som vi använder mycket för barnens lek. På området finns också många lekparker som vi gärna besöker och inom gångavstånd har vi även busshållplats, bibliotek och vår stora skog Mälarparken. Vi har öppet mellan 6.45- 17.00 varje dag. Vår förskolegård inbjuder till mycket blandad lek. Vi är nu extra stolta över vår vattenbana som drivs av solenergi som vi har byggt tillsammans med föräldrar från förskolan.
Personalen består av fyra förskollärare, två barnskötare och en förskolekock. Maten tillagas från grunden, brödet är hembakt och råvarorna är i möjligaste mån ekologiska och närproducerade. Det som vi på Trollhatten gemensamt strävar efter, både styrelse, pedagoger och föräldrar är att dagarna ska genomsyras av våra värdeord trygghet, utveckling, respekt och glädje.

Fördelen med en liten förskola är att vi har ett nära samarbete med och även nära till ledningen som fattar beslut. Det skapar trygghet för familjerna, barnen och personalen. Barn och vuxna har dialog kring hur vi tillsammans kan göra förbättringar i vår miljö, både ute och inne. Vi vill att miljön ska skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla. Pedagogernas förhållningssätt utgår från ett barnperspektiv och sker utifrån våra värdeord. Vi ser barnens bästa som vårt gemensamma ansvar tillsammans med föräldrarna.

Våra dagar består av många lärandesituationer där barn och vuxna utvecklas och lär av och med varandra. Vi lär genom att uppleva med alla sinnen, i lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Alla barn ska få möjlighet att prova på alla aktiviteter upprepade gånger utifrån sin egen förmåga och förutsättning. Att få vara sig själv och uttrycka alla sina känslor ser vi som en rättighet. Pedagogerna har en stor uppgift att hjälpa barnen att kombinera sina känslor med handlingar så att det blir bra för både det enskilda barnet och övriga gruppen. Styrelse och personal deltar i aktuell fortbildning för att utveckla förskolan och dess verksamhet.

Vi tycker det är viktigt att både barn och vuxna som är på Trollhatten värnar om vår förskola och respekterar varandra. Vi påminner varandra om att ha ett trevligt bemötande gentemot andra, att barn och vuxna behandlas med samma respekt för den person man är oavsett ålder och mognad. Alla barn och vuxna ska uppleva att de blir sedda och lyssnade på varje dag.
Vi vill att det ska vara med glädje man kommer till Trollhatten och att alla känner sig välkomna till vår förskola. Vi vill att dagarna ska innehålla mycket lek och kreativitet och vi uppmuntrar positiva handlingar gentemot varandra. Vi strävar efter ett demokratiskt arbetssätt där barnen känner att de har inflytande över sin vardag och kan påverka innehållet i vår verksamhet.

Med den här synen på vår förskola önskar vi ge barnen en god start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag!