Om du är intresserad och vill veta mer om vår förskola kontakta:

Förskolechef: Susanne Cumlin, 021-143610, personalen@trollhatten.se

eller:

Köansvarig: Rebecka Wickström, 073 3306441, koansvarig@trollhatten.se