Loading...

Våra värdeord

Trygghet

Trygghet

• Liten förskola – småskalighet
• Samspel styrelse – föräldrar – personal ger delaktighet och engagemang i verksamheten
• Vi vill att alla känner tilltro till vår verksamhet
• Vi vill skapa trivsel, trygghet och arbetsro för alla som vistas på Trollhatten
• Pedagogerna arbetar utifrån ett förhållningssätt och en barnsyn som utgår ifrån barnens perspektiv
• Barnen är vårt gemensamma ansvar, personal/föräldrar

Utveckling

Utveckling

• Genom kommunikation, samspel och upplevelser blir varje stund och varje möte ett tillfälle till lärande
• Barn och vuxna utforskar och lär av och med varandra
• Lärande sker genom att uppleva med alla sinnen i samband med lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik
• Alla barn får utmaningar efter sin förmåga och sina förutsättningar
• Förskolan strävar efter att skapa en balans mellan lek, planerade aktiviteter och vila
• Styrelse och personal deltar i aktuell kompetensutveckling.

Respekt

Respekt

• Bemöt andra som du själv vill bli bemött
• Alla barn och vuxna blir sedda och bekräftade dagligen
• Barn är individer utan vuxnas erfarenheter och ses som människor med lika värde
• Vi strävar efter att skapa ett demokratiskt arbetssätt där barnen får inflytande i sin vardag
• Alla som vistas på förskolan har rätt att bli respekterade för den de är och de åsikter de har

Glädje

Glädje

• Barn och vuxna känner sig välkomna till förskolan

• Tiden i förskolan innehåller mycket lek och kreativitet

• Vi uppmuntrar positiva handlingar och förhållningssätt gentemot varandra

Grönt och bilfritt läge

Omgivningarna runt förskolan är bilfria. Vi har en äng och en skogsdunge precis i anslutning till gården som vi använder mycket för barnens lek.

Hemlagad mat

All mat är hemlagad av vår förskolekock. Maten tillagas från grunden, brödet är oftast hembakat och råvarorna är i möjligaste mån ekologiska och närproducerade.

Små barngrupper, hög personaltäthet, trygghet

Trollhattens förskola har cirka 30 barn fördelat på två avdelningar. Vi vill med engagerad och utbildad personal ge barnen en bra start i livet utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
Föräldrakooperativet skapar samspel mellan föräldrar, personal och styrelse. Genom att föräldrar och personal medvetet har valt vår verksamhet ger vi varandra goda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter. Detta gynnar våra barns trygghetskänsla och utveckling.

Utveckling och lärande

Att leka och att vara tillsammans i grupp är viktigt och får stort utrymme. Våra dagar består av många lärandesituationer där barn och vuxna utvecklas och lär av och med varandra. Vi lär genom att uppleva med alla sinnen, i lek, skapande, rörelse, musik, drama, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.” (LpFö 98 (rev 10), sid.5)

Delaktighet

Verksamhetsformen föräldrakooperativ inbjuder alla föräldrar att engagera sig i Trollhatten. På det viset får Ni möjlighet att vara delaktiga i Ert barns vardag.

Vill du veta mer?

Klicka här för våra kontaktuppgifter!